Doanh nhân Ngô Quốc Chương có quá trình học tập, nghiên cứu tại Singapore để trang bị nền tảng kiến thức phong phú về cả tư duy, kiến thức và kinh doanh.

Đạt danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu 2020 với kinh nghiệm 12 năm khởi nghiệp và kinh doanh và thành công trên nhiều lĩnh vực….

tim-hieu-them

 Thành tựu

Xem thêm nhiều chia sẻ trên

Youtube/ Tiktok/ Podcast/ Fanpage

Xem thêm nhiều chia sẻ trên

Youtube/ Tiktok/ Podcast/ Fanpage